Ouders van kinderen op de Bosschool in Espelo zijn woedend en verontrust, nadat ze woensdagavond onverwachts te horen hebben gekregen dat sluiting van de school dreigt. 

Als de plannen van Stichting Roos, de beheerder van de school, doorgang vinden, sluit de school per 1 augustus 2015. "De school is de bindende factor in de gemeenschap", stellen de ouders van schoolkinderen in een gezamenlijk bericht.

Met name de manier waarop het nieuws ze werd gebracht, steekt ouders en bewoners van Espelo. "Niet Stichting Roos of de directie van de Bosschool informeerde de ouders over het voornemen om de school te sluiten, maar de oudergeleding van de MR had in allerijl ouders bijeengeroepen om het slechte nieuws te brengen."

Na jaren van onzekerheid, met name het leerlingenaantal was te laag, kwam er een plan op tafel. Een meerjarenplan moest de basis vormen voor een groeiend aantal leerlingen op termijn.

De locatie midden in het bos kwam centraal te staan en de school wilde excelleren op het thema natuur en techniek. "Niet  Stichting Roos, maar de ouders hebben hard gewerkt aan de realisatie van dit plan", aldus de ouders.

Succes

Stichting Roos wenste echter niet te wachten op het potentiële succes van de Bosschool en besloot tijdens de zomer schoolvakantie een brief te sturen naar het gemeentebestuur waarin zij aankondigde voornemens te zijn om de Bosschool per 1 augustus 2015 te sluiten. 

Zowel ouders, MR als leerkrachten waren niet op de hoogte van deze actie.

Het nieuws kwam keihard aan bij de ouders. Aangeslagen vraagt een ouder wat ze nu moet. Zij heeft met haar kind bewust gekozen voor de rustige en veilige omgeving van de Bosschool. Ook andere ouders komen met soortgelijke verhalen en zijn door het nieuws volledig uit het veld geslagen.