De SP in Deventer reageert verheugd op het bericht dat het besluit om duizend thuiszorgmedewerkers te ontslaan is teruggedraaid. 

Eind augustus hoorden duizend medewerkers in de huishoudelijke hulp van Carinova dat ze per 1 januari ontslagen zouden worden.

Vooruitlopend op de bezuinigingen die het Rijk de gemeenten oplegt besloot Carinova om volgend jaar de hele huishoudelijke hulp te stoppen, met als gevolg duizend gedwongen ontslagen.

Dit leidde tot grote onrust onder het personeel en acties samen met de vakbond en de SP afdelingen in Raalte, Zwolle en Deventer.

Harde werkers

Deventer SP fractievoorzitter Eugene Kelder wil namens de fractie en de SP afdeling Deventer alle harde werkers van Carinova van harte feliciteren. "Met strijdvaardigheid hebben ze laten zien dat dit belachelijke besluit als gevolg van domme Haagse bezuinigingen en een tandeloos college van tafel kan. Zonder inzet van het actiemiddel was dit ongetwijfeld niet gebeurd."

De SP reageerde toen het bericht van het massaontslag bekend werd en begon met een handtekeningenactie. Honderden mensen tekenden de petitie. Ook was de SP in actie aanwezig bij de raadsvergadering waarin honderden Carinova medewerkers demonstreerden.

"De SP zal nauwlettende de ontwikkelingen bij Carinova en de thuiszorg in Deventer in de gaten blijven houden. Want alle mensen hebben recht op goede zorg en daar is volop werk voor", aldus Kelder.