De JOVD Zwolle e.o. verbaast zich over het standpunt van de Dalfser politiek om geen coffeeshop toe te laten binnen de gemeente. Een coffeeshop toelaten dringt namelijk criminaliteit terug, zo stellen de liberalen.

Al eerder vroeg de JOVD Zwolle e.o. aandacht voor het recht van ondernemers van coffeeshops in de regio. De JOVD is voorstander van een legalisering van softdrugs, waardoor een gereguleerde markt kan ontstaan. Het exploiteren van een coffeeshop is een stap in de goede richting om drugscriminaliteit uit te bannen.

"Juist door het openen van een coffeeshop wordt de drugshandel van straat gehaald", vindt voorzitter Jos Dijkhof. "Een coffeeshop zorgt voor een gecontroleerde omgeving voor de uitgifte van drugs. Coffeeshophouders moeten continue aan strenge eisen voldoen om te mogen exploiteren." 

Volgens Dijkhof staan gemeenten te popelen om nieuwe ondernemers in hun regio, maar wijzen een onderneming, die niet alledaags is, van de hand.

De JOVD hoopt dat de Dalfser politiek het voordeel inziet van een gereguleerde coffeeshop in plaats van ongecontroleerde straathandel. Zo houdt de gemeente Dalfsen namelijk controle op de criminaliteit.