Carinova stelt het besluit over het staken van de huishoudelijke hulp uit. Op 28 augustus kondigde Carinova het voornemen aan om de huishoudelijke hulp activiteiten per 1 januari 2015 in het gehele werkgebied te beëindigen. 

Het besluit wordt uitgesteld tot 27 oktober.

In de periode daarna is er overleg geweest met gemeenten om de continuïteit van dienstverlening en werkgelegenheid zoveel mogelijk veilig te stellen. Daarbij heeft Carinova altijd aangegeven dat als er nieuwe ontwikkelingen zijn deze meegenomen worden in de besluitvorming.

De recente ontwikkelingen (toeslag en minder bezuinigingen van de overheid) bieden nu meer mogelijkheden, stelt Carinova. "Naast de beëindiging van de huishoudelijke hulp activiteiten (Carinova Wmo diensten) en de overdracht naar een andere partij is ook nauwere samenwerking met een andere partij een optie."

Troonrede

Aanleiding zijn de ontwikkelingen op nationaal en gemeentelijk niveau die nu snel verlopen. Op initiatief van minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn vond op 13 september overleg plaats met ActiZ en gemeenten over de extra toelage voor de hulp bij het huishouden.

Deze toeslag, genoemd in de troonrede, is een uitwerking van het voorstel van ActiZ voor de introductie van dienstencheques. Met de invoering van de dienstencheques wil de overheid zoveel mogelijk gedwongen ontslagen voorkomen. Daarnaast zal er in 2015 door de overheid minder bezuinigd gaan worden.