De extra kosten voor asbestsanering bij de verbouwing van het stadhuis moeten uit het budget van bouwproject Stadhuiskwartier worden betaald.

Dat stelde PvdA-raadslid Rob de Geest tijdens een debat tussen de raadsfracties.

De PvdA-fractie is tegen het voorstel van het college van B&W om dit geld uit een externe post te halen. Daarmee zou het budget voor het nieuwe stadskantoor met 350.000 euro verhoogd moeten worden. Een onwenselijke ontwikkeling, zo gaf PvdA-raadslid Rob de Geest aan.

De PvdA-fractie vindt het zuiver om tegenvallers binnen dit grote project op te vangen met het budget van het bouwproject Stahuidskwartier. Het voorstel van het college is volgens de fractie dan ook onverstandig en onwenselijk.

''Tegenvallers in het project vang je financieel op binnen het budget van het project. Dus niet bij externe middelen waarmee je het budget eigenlijk uitbreid'', aldus De Geest.


De fractie vindt het van groot belang dat het project binnen het budget wordt afgerond, zoals ook is afgesproken in de vorige raadsperiode. Volgens de PvdA zijn er binnen het project nog voldoende mogelijkheden om kosten te besparen of om middelen anders in te zetten, zonder dat er sprake hoeft te zijn van kostenoverschrijdingen.

De Geest: ''De jaarlijkse kosten voor de gemeentelijke huisvesting worden met dit stadskantoor lager dan nu het geval is met de huidige locaties. Het blijft wel wenselijk dat het project binnen de begroting wordt gerealiseerd. De sanering van asbest bij dit project betalen uit een ander budget geeft een volkomen verkeerd signaal over de financiën.''