Zorgorganisatie Carinova stopt per 1 januari 2015 met het aanbieden van thuiszorg.

Carinova Wmo-diensten is verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp en zal worden opgeheven. In de afgelopen jaren was het voor Carinova Wmo-diensten steeds moeilijker om huishoudelijke hulp gegund te krijgen bij aanbestedingen door gemeenten, tenzij Carinova een lager tarief zou accepteren.

Woensdag werd bekend dat ruim duizend medewerkers van de zorgorganisatie uit Deventer hun baan verliezen.

Carinova overlegt nog met gemeenten om na te gaan of er nog onderhandelingsruimte is. "Ons streven is erop gericht om de continuïteit van dienstverlening en werkgelegenheid zoveel mogelijk veilig te stellen", laat Carinova weten.

Carinova heeft onder andere woonzorglocaties in Olst (Het Averbergen en Sint Willibrord) en Raalte (De Hartkamp).

Geïnvesteerd

"Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om huishoudelijke hulp met een hoge kwaliteit tegen een kostendekkend tarief te laten voortbestaan", zegt directeur Wmo-diensten Hans ter Maat. Hij benadrukt dat het om huishoudelijke hulp gaat.

"De activiteiten op het gebied van Verpleging en Verzorging (thuiszorg en woonzorg) en aanvullende diensten van Carinova worden wel op een verantwoorde manier doorgezet. In de verpleging en verzorging bij onze cliënten thuis en in de woonzorgcentra verandert dus niets."

Handtekeningenactie

De SP in Deventer/Raalte start zaterdag 30 augustus een handtekeningenactie tegen de duizend ontslagaanzeggingen van thuiszorgpersoneel bij Carinova.

SP raadslid Harry van Kampen vindt dit een belangrijk en noodzakelijk signaal van solidariteit aan al die keiharde werkers in de thuiszorg. Hij noemt Carinova een van de belangrijkste zorgaanbieders in de regio.

"Deze ontslaggolf is het resultaat van het dramatische bezuinigingsbeleid van dit kabinet", zegt Van Kampen. "We hebben al eerder gezien dat de nu al laagstbetaalde mensen in de zorg, met name de huishoudelijke hulp, ontslagen wordt om daarna tegen lager loon weer elders werk te moeten vinden."