Overzicht van feeds
NU.nl biedt verschillende feeds aan. De feeds worden per rubriek aangeboden, die u kunt benaderen door te klikken op het rss-icoontje naast de zoekbox rechtsboven op de site. Zo kan je jezelf 'abonneren' op de feeds die jouw interesse hebben. Je hoeft de onderstaande URL alleen maar in je RSS-reader te plakken.

Algemeen nieuws
https://www.nu.nl/rss/Algemeen

Economie
https://www.nu.nl/rss/Economie

Sport
https://www.nu.nl/rss/Sport

Achterklap
https://www.nu.nl/rss/Achterklap

Opmerkelijk
https://www.nu.nl/rss/Opmerkelijk

Muziek
https://www.nu.nl/rss/Muziek

Film
https://www.nu.nl/rss/Film

Wetenschap
https://www.nu.nl/rss/Wetenschap

Tech
https://www.nu.nl/rss/Tech

Gezondheid
https://www.nu.nl/rss/Gezondheid

Podcast Algemeen nieuws
https://www.nu.nl/podcast

Meer RSS?
Op rss.pagina.nl vind je meer informatie over RSS.

 

RSS-feed gebruikersvoorwaarden:

Het nieuws van onze website is eenvoudig te volgen via bovenstaande RSS-feeds. NU.nl biedt u deze RSS-feeds kosteloos aan onder de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • De rechten met betrekking tot NU.nl en haar logo, zoals de auteurs- en merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk “DPG Media”).
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPG Media is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke, niet commerciële, gebruik.
 • Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins - is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van
  reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.
 • U vermeldt bij de RSS-feeds steeds duidelijk NU.nl of www.nu.nl als bron en zorgt voor een correcte doorverwijzing naar het overeenstemmende artikel op www.nu.nl.
 • Het is u niet toegestaan de inhoud van de RSS-feeds van NU.nl te bewerken of aan te passen.
 • De RSS-feeds mogen niet door u worden gebruikt op een site die uitingen bevat die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, of inbreuk maken op
  (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 • Het gebruik van de RSS-feeds geeft u niet het recht om u of uw site op enige wijze met NU.nl te associëren.
 • U aanvaardt dat NU.nl niet aansprakelijk is voor (de gevolgen van) uw gebruik van de RSS-feeds. NU.nl blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van haar nieuwsberichten op www.nu.nl, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de RSS-feeds, waaronder het beeldmateriaal, en u vrijwaart NU.nl tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
 • NU.nl behoudt zich het recht voor het aanbod of gebruik van de RSS-feeds zonder aankondiging onmiddellijk stop te zetten. Ook behoudt NU.nl zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen.
Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning