Als het aan Leefbaar Rotterdam ligt, wordt het alsnog mogelijk om in de Rotterdamse Coolhaven te zwemmen. Regelmatig nemen mensen hier een duik, terwijl dat eigenlijk verboden is.

Het water van de Coolhaven bij het Tuschinskipark is officieel een binnenvaartverbinding tussen de Schie en de Nieuwe Maas en dat maakt zwemmen hier gevaarlijk. Leefbaar Rotterdam-raadslid Vanessa Bruin benadrukt dat de 'veiligheid in ieder opzicht gewaarborgd moet worden', maar ze hoopt ook dat er met een paar aanpassingen tóch gezwommen kan worden. Zeker op warme dagen wanneer veel Rotterdammers naar verkoeling snakken. "Je kunt denken aan een lijn die aangeeft tot hoever je mag zwemmen. Of aan toezicht op bepaalde momenten. Er moet toch iets te regelen zijn?"

Volgens Bruin zou het water van de Rijnhaven uiteindelijk ook als zwemplek kunnen dienen. "Rotterdammers kunnen zelf ook plekken aandragen." Leefbaar Rotterdam wil de kwestie aan de orde stellen in het college en heeft de wethouder vragen gestuurd.

Stadsbeheer haalde onlangs nog vijftien mensen uit het water bij het nieuwe Tuschinskipark. Zwemmen in open water, tenzij er een bord langs de kant staat waarop is aangegeven dat er wel gezwommen mag worden.