In de gemeente Zuidplas blijken 42 vluchtelingen al sinds 18 juli te worden opgevangen in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit gebeurt op initiatief van het COA. De gemeente was niet van hun komst op de hoogte.

De gemeente is verrast door opvang van de vluchtelingen in het hotel en kwam erachter doordat een aantal van deze vluchtelingen zich woensdagmiddag meldden bij de publieksbalie van de gemeente.

De vluchtelingen uit verschillende landen zijn tijdelijk - waarschijnlijk tot eind augustus - door het COA in het hotel geplaatst onder begeleiding van beveiligers. De gemeente is hierover niet geïnformeerd.

Locoburgemeester Jan Willem Schuurman, de gemeentesecretaris en een ambtenaren hebben een bezoek gebracht aan de groep vluchtelingen, nadat zij dit bericht vernamen.

Het COA heeft verzuimd deze opvang van vluchtelingen aan de gemeente kenbaar te maken en heeft daar woensdag excuses voor aangeboden. Daarnaast bleek bij bezoek aan de groep dat niet in alle basisbehoeften was voorzien. De gemeente heeft per direct gezorgd voor een gezondheidscheck, schone kleding en speelgoed voor de kinderen.

Inmiddels is er meer informatie uitgewisseld over de groep met het COA, dat heeft beloofd per direct actie te gaan ondernemen om de situatie op te nemen.

"Bij de opvang van vluchtelingen vinden wij het als gemeente in ieder geval belangrijk dat er adequate zorg is voor hen en dat er open en transparant wordt gecommuniceerd naar inwoners", aldus Jan Willem Schuurman. "Helaas constateer ik dat het op die punten is misgegaan. Hierover hebben we nu ook zeer duidelijke gesprekken gevoerd met het COA. Het moge duidelijk zijn dat zij verder verantwoordelijk zijn voor de zorg voor deze mensen en het bieden van een passend vervolg van hun procedure."