De Rotterdamse zorgaanbieder JAR Zorg is opnieuw door de Inspectie Gezondheidszorg aangepakt. De veiligheid van de cliënten is in het geding. Het moet wekelijks een boete van 10.000 euro betalen, indien er niet heel snel iets verandert.

De inspectie had het in Delfshaven gevestigde JAR vorige maand al een ultimatum gesteld, omdat de instelling niet de juiste zorg verleent: vóór 15 juli zouden cliënten die risicovolle of complexe (wond)zorg krijgen, moeten zijn overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Dat is niet gebeurd. Vandaar dat nu een dwangsom is opgelegd die kan oplopen tot maximaal 50.000 euro.

JAR Zorg, gevestigd aan de Rosier Faassenstraat, zou thuiszorg moeten verlenen aan twaalf cliënten. In de praktijk komt daar weinig van terecht, zo blijkt uit onderzoek. De vier helpenden die er in dienst zijn, beschikken niet over de medische kennis en diploma's om zonder toezicht injecties met insuline en antistollingsmiddelen te geven.

Daarom eist de zorginspectie dat cliënten worden overgedragen aan een andere instelling die wel aan alle eisen voldoet en geen enkele band met JAR heeft. Voor tenminste drie cliënten heeft de inspectie geconstateerd dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.