Goed nieuws voor Barendrechtse huishoudens. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college om te stoppen met het betalen van een variabel tarief voor afval.

Hierdoor hoeft over heel 2022 niet betaald te worden voor het aanleveren van PMD en restafval via de ondergrondse containers en minicontainers. Op de aanslag gemeentebelastingen begin 2023 verschijnt geen afrekening hiervoor.

Het afvalbeleid is een van de pijlers van de partij Echt voor Barendrecht, die een absolute meerderheid heeft in de gemeenteraad. De partij is onder meer een groot voorstander van afvalscheiding en het verminderen van restafval. Door in te stemmen met het voorstel voegt zij de daad bij het woord.

Daarnaast zal het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing 2022 niet veranderen. En zullen de verzamelcontainers voor papier en karton op 1 september worden opengesteld voor alle inwoners van Barendrecht. Inwoners met een minicontainer kunnen vanaf dan hun extra papier en karton in de verzamelcontainers kwijt.

Nieuw afvalbeleid

Het college van B&W komt in het najaar van 2022 met een uitgewerkt voorstel voor de ontwikkeling van nieuw afvalbeleid. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met betaalbaarheid, afvalscheiding, straatbeeld en gebruiksgemak.