Het aantal mensen met dementie zal komende jaren minder hard stijgen dan eerder werd aangenomen. Dat ontdekten onderzoekers van het Erasmus MC met behulp van een nieuw, gedetailleerd computermodel dat verder kijkt dan de vergrijzing van de bevolking.

Het onderzoek wijst uit dat het aantal nieuwe dementiegevallen in 2050 tot zo'n 40 procent lager kan liggen dan eerder voorspeld.

In bijna alle informatie over dementie wordt geschat dat het aantal mensen met de hersenaandoening tussen 2020 en 2050 zal verdubbelen. Dat zou betekenen dat er in 2050 ruim 400.000 mensen met dementie zijn. In het nieuwe onderzoek van het Erasmus MC wordt dus voorspeld dat dit getal een stuk lager zal liggen.

Meer bewegen

Het verschil tussen de schattingen is dat in de nieuwe voorspelling de verbeteringen in de hersengezondheid over de afgelopen decennia is meegenomen. In 2020 wees een onderzoek onder leiding van het Rotterdamse ziekenhuis al uit dat het risico op dementie elke tien jaar met 13 procent is gedaald.

Dat komt bijvoorbeeld doordat mensen in die periode minder zijn gaan roken en meer zijn gaan bewegen. Daarnaast zijn de behandelingen van de risicofactoren voor dementie, zoals hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten, verbeterd. Het nieuwe computermodel van het Erasmus MC heeft deze effecten meegenomen.

Om deze gunstige scenario's waar te maken, is het belangrijk dat de hersengezondheid blijft verbeteren. "Een extra motivatie om vol in te zetten op betere preventie", aldus promovendus en econometrist Chiara Brück, die het geavanceerde computermodel gemaakt heeft.