Het is niet nodig om de regels voor bijstand voor jongeren in Zuidplas te versoepelen. Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Zuidplas op vragen van PvdA/GroenLinks. Zuidplas is niet van plan het voorbeeld van de gemeente Utrecht te volgen, die dat wel deed.

PvdA/GroenLinks stelt dat de huidige Participatiewet in het nadeel van jongeren werkt en kan leiden tot schulden of zelfs dakloosheid. De raadsfractie denkt dat door het bijstandsregime te versoepelen en eerder een uitkering te geven jongeren sneller perspectief geboden kan worden.

Nu staken ze vaak hun aanvraag voor een uitkering in de vier weken waarin jongeren wettelijk eerst naar werk moeten zoeken voor ze in aanmerking komen. Ze raken daardoor van de radar bij de gemeente, maar komen vaak wel in financiële problemen.

Zuidplas kreeg in 2021 49 aanvragen binnen voor een bijstandsuitkering voor jongeren jonger dan 27 jaar. Hiervan zijn er 23 toegekend; 47 procent dus. De overige aanvragers staakten hun aanvraag omdat ze werk of een opleiding vonden of om onbekende reden.

"Deze jongeren verdwijnen van de radar bij de IJsselgemeenten", erkent het college. "Maar dat is niet problematisch wanneer iemand zelfstandig een opleiding of werk vindt en op die manier via een salaris of studiefinanciering in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien."

Het college stelt verder dat jongeren in de vier weken zoekperiode ook begeleiding naar school en werk kunnen krijgen op vrijwillige basis. Daarnaast zijn er uitzonderingsgevallen waarin de vier weken zoektijd niet gelden. Bijvoorbeeld bij jongeren met een arbeidsbeperking, jongeren die in detentie hebben verbleven, jongeren die zijn verhuisd uit een andere gemeente waar ze al bijstand ontvingen of statushouders jonger dan 27 jaar.