Met nog vijf dagen te gaan ligt het aantal aanmeldingen voor de wijkraden, waarin burgers het voor het zeggen moeten krijgen over hun eigen wijk, nog flink onder het aantal beschikbare plekken. 170 mensen hebben zich aangemeld, terwijl er 290 plekken zijn ingeruimd.

Rotterdam wordt later dit jaar opgedeeld in 39 wijken, van Beverwaard tot Zevenkamp, die elk een eigen wijkraad krijgen met zeven tot negen bewoners. Ze hoeven niet bij een politieke partij te horen en moeten de ogen en oren van de wijk worden, ook richting het stadhuis. Elke bewoner vanaf zestien jaar mag zich aanmelden, in maart mogen Rotterdammers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen óók stemmen op de kandidaten voor hun eigen wijkraad.

Maar dan moet er wel wat te kiezen zijn. Met nog vijf dagen te gaan - kandidaten kunnen zich tot maandagmiddag digitaal bij de gemeente melden - staat de teller dus op 170. "Maar we hebben nog vijf dagen te gaan, en we gaan nog naar diverse wijken om meer uitleg te geven", zegt een woordvoerder van wethouder Roos Vermeij. "We roepen iedereen op om zich aan te melden."

Als in wijken straks te weinig aanmeldingen zijn, gaat het aantal zetels daar omlaag tot minimaal vijf. Als er minder dan vijf kandidaten zijn, organiseert het college een loting. De wijkbewoners die uit deze loting bij toeval naar boven komen, worden dan gevraagd om zitting te nemen. Dat is uiteraard niet verplicht.

De fractie van DENK heeft een debat aangevraagd. "We maken ons zorgen over het weinige aantal aanmeldingen en we zijn bang dat er onvoldoende animo is", stelt de partij. "We willen met de wethouder in gesprek over in hoeverre we voldoende bezetting gaan halen en wat dat gaat betekenen voor de verkiezingen en het invoeren van het nieuwe bestuursmodel." In de raad was voor de invoering al kritiek.