De Rotterdamse Kinderombudsman heeft samen met haar collega's van Amsterdam en Den Haag een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de jeugdhulp. Reden: ondanks herhaaldelijke signalen aan de gemeentes zien zij te weinig verbetering. Ook over de plannen die er liggen om de jeugdzorg te verbeteren, hebben Stans Goudsmit en haar collega's hun twijfels.

De lange wachtlijsten voor specialistische jeugdhulp is een van de grote zorgen. 'Met regelmaat zien wij de problemen tijdens het wachten verergeren. We horen verhalen waarbij dit tot een ondertoezichtstelling leidt.' Dit is een officiële maatregel.

De Kinderombudsmannen zien frustratie bij de ouders en kinderen die niet weten hoe lang ze nog moeten wachten en waarop. 'Dit draagt een risico in zich dat zij afhaken.' De belofte om tijdens het wachten overbruggingshulp te geven, 'komt niet van de grond'.

Bij jeugdbeschermers loopt de frustratie én het aantal vacatures op, aldus de ombudsmannen. 'Medewerkers moeten soms dagenlang bellen om een plek te vinden voor een kind dat uit huis wordt geplaatst.' De Kinderombudsmannen zien nog meer problemen en vragen de kinderrechten centraal te stellen en hulp te geven aan het hele gezin. Ook zouden kinderen en ouders meer betrokken moeten worden.

De jeugdhulp staat extra in de schijnwerpers vanwege het recente nieuws over kinderen die uit huis werden geplaatst nadat ouders in de moeilijkheden kwamen door de toeslagenaffaire.