De daling van het aantal Rotterdammers in de bijstand heeft zich deze zomer doorgezet, zo blijkt uit de laatste rapportage van de gemeente. Eind april zaten er nog 36.609 Rotterdammers in de bijstand. Vier maanden later waren dat er na de zomervakantie 35.693, bijna duizend minder.

Goed nieuws nadat dit getal door de coronacrisis steeg. Maar het is nog altijd aanzienlijk hoger dan voor de pandemie, toen het aantal bijstandsgerechtigden onder de 34.000 zat. Het doel van het college van 30.000 is dan ook nog ver weg.

Nu het aantal vacatures groter is dan het aantal werkzoekenden, hebben ook Rotterdammers die nu geen werk hebben een kans een betaalde baan te vinden. Jongeren, die hard werden getroffen door de coronacrisis, kunnen ook steeds vaker weer afscheid nemen van de bijstand.

De vraag is echter of de daling doorzet, nu de landelijke overheid het grootste deel van de steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen per 1 oktober heeft gestaakt. "We houden rekening met een lichte stijging van het bijstandsvolume naar 36.000 uitkeringen eind dit jaar", aldus de gemeente. De daling in Rotterdam gaat ook minder snel dan in de drie andere grote steden. De landelijke cijfers tot en met augustus zijn nog niet bekend.

Wethouder Richard Moti (werk en inkomen) heeft dus een forse klus te klaren. "We zetten alles op alles om het ondanks de coronacrisis beter te doen dan landelijk wat betreft de daling van het aantal bijstandsuitkeringen en om de in 2020 opgelopen achterstand weer in te halen. We willen ons er immers niet bij neerleggen dat de afhankelijkheid van een bijstandsuitkering in Rotterdam veel hoger ligt dan landelijk", aldus de belofte aan de gemeenteraad.

De komende tijd zal de gemeente meer werk maken van de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, zo is de toezegging.