Rotterdam is benoemd als dementievriendelijke stad. Wethouder Sven de Langen (volksgezondheid, zorg, ouderen en sport), verantwoordelijke voor het ouderenbeleid in de stad, ontving afgelopen vrijdag het certificaat van Stichting Alzheimer Nederland.

De Maasstad krijgt het certificaat voor de meerdere, dementievriendelijke initiatieven van de gemeente. Zo noemde Odile Jaspar-Nabar, bestuurslid bij afdeling Rotterdam van Stichting Alzheimer Nederland, het project DemenTalent. Daarbij worden mensen met dementie betrokken bij vrijwilligerswerk in de omgeving.

De gemeente heeft ook trainingen ingekocht waarbij men leert om met mensen met beginnende dementie om te gaan. Zowel het gemeentepersoneel als winkeliers in Kralingen hebben gebruik gemaakt van deze trainingen. "De winkeliers hebben nu geleerd deze mensen eerst even gerust te stellen en niet meteen naar huis te sturen", legt Jaspar-Nabar uit. "De bedoeling is mensen met dementie te helpen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en gewoon mee kunnen doen in de samenleving."

Dat Rotterdam ook veel aandacht besteedt aan ouderen met een migratie-achtergrond, vindt Jaspar-Nabar belangrijk. "In sommige culturen of families is dementie helaas nog een taboe. Organisaties in Feijenoord en Delfshaven hebben, in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, een Signalenkaart ontwikkeld zodat dementie sneller herkend kan worden en mensen weten waar ze terecht kunnen met hun signaal."

Bij het ontvangen van het certificaat heeft Wethouder de Langen ook een overeenkomst met de Alzheimerstichting ondertekend, waarin de gemeente belooft om zich ook de komende jaren in te zetten voor mensen met dementie.