De historische boerderij Voorhoeve van Muyden aan het Toepad in Rotterdam-Kralingen gaat voorlopig niet tegen de vlakte. De gemeente Rotterdam wil het bijzondere, maar in slechte staat verkerende complex aanwijzen als gemeentelijke monument en is hiervoor de procedure gestart. Een tegenvaller voor Defensie, die de naburige Van Ghentkazerne op de plek van de boerderij wil uitbreiden.

Het lot van het 114 jaar oude bouwwerk, dat reeds lange tijd onbewoond is, hangt al een poosje aan een zijden draadje. Het is een van de restanten van een oud landgoed en vormt samen met de joodse begraafplaats aan de overkant van het Toepad een laatste herinnering aan hoe het hier vroeger was. Nadat de sloopplannen van Defensie bekend werden, kwamen omwonenden in het geweer en besloot het historisch Genootschap Roterodamum - als laatste reddingsboei - een monumentenstatus aan te vragen.

De eerste stap is al genomen, omdat de commissie voor Welstand en Monumenten op 9 juni een positief advies gaf aan het gemeentebestuur. Het college van B en W heeft nu 26 weken de tijd om een knoop door te hakken, met een mogelijkheid om die periode te verlengen met nog eens een half jaar. "Alvorens een definitief besluit wordt genomen over de aanwijzing als gemeentelijk monument worden de eigenaar, belanghebbenden en de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven", schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.

De sloop van de boerderij en de uitbreiding van de kazerne - 8 hectare groot - zou de kans op het behoud van de 'Van Ghent' voor Rotterdam groter maken. "Bij de gemeente zijn geen concrete plannen bekend van Defensie hoe men de kavel gaat inrichten'', zo meldt het schrijven echter. Voorhoeve van Muyden geniet nu zogenoemde 'voorbescherming': als Defensie tóch met de boerderij aan de slag wil, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.