Vanwege coronasterfte staan er momenteel kamers leeg in Rotterdamse verpleeghuizen, maar dat zal niet lang duren. De sector vreest een groot tekort aan beschikbare plekken, dat wel kan oplopen tot 1.500. Om dit onheil af te wenden is een miljard euro nodig, staat in een brandbrief aan het toekomstige kabinet.

Belangrijkste reden voor het verwachte tekort aan verpleegbedden is de vergrijzing. De komende twaalf jaar stijgt het aantal ouderen boven de tachtig jaar met bijna een kwart. Dat betekent dat er evenveel extra kamers nodig zijn in de verpleegzorg, zo'n 1.200 nieuwe plekken. "Actie is nu nodig om een rampscenario te voorkomen waarin mensen met bijvoorbeeld zware dementie onverantwoord lang thuis moeten blijven wonen", staat in de brief.

Handen aan het bed

Verschillende Rotterdamse partijen hebben de handen ineen geslagen, zoals zorginstellingen, het Zilveren Kruis en de gemeente. Volgens projectleider Jeroen van Breda Vriesman is de huisvesting de afgelopen tien jaar verwaarloosd; kamers in verpleeghuizen zijn verouderd en er is nauwelijks nieuwbouw bijgekomen. "Het credo was: meer handen aan het bed. Dat betekent dat veel geld is gestoken in de zorg en minder in het vastgoed. Nieuwbouw kost tijd. Als we nu niet ingrijpen, krijgen we problemen die we niet kunnen oplossen." Hij heeft de nijpende situatie voor de regio Rotterdam in kaart gebracht, maar stelt dat het een landelijk probleem is. Daar is wel 18 miljard euro voor nodig, zegt Van Breda Vriesman.

Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam is eveneens aangesloten. Ook deze corporatie klaagt over de strengere regels van het rijk, dat het toezicht op de corporatiesector flink heeft verscherpt. "Wij worden behandeld als alle woningcorporaties en kunnen nauwelijks investeren in ons bestaande vastgoed, laat staan dat er middelen zijn voor de broodnodige nieuwbouw", zegt bestuurder Hassan Najja.