Als het aan de provincie Zuid-Holland en de gemeente ligt komt in Rotterdam een fabriek die asbestdakplaten verwerkt tot nieuw bouwmateriaal. De Asbetter Acidsfabriek is een van de zes ondernemingen die subsidie krijgen om milieuvriendelijke industrie in deze regio van de grond te krijgen.

Aan de ene kant van de fabriek gaan asbestplaten en industrieel afval als zoutzuur en zwavelzuur naar binnen en aan de andere kant komt er bruikbaar cement uit. Met de bouw van de eerste demonstratiefabriek van Asbetter Acidsfabriek is 60 tot 70 miljoen euro gemoeid.

Als alles meezit begint de bouw in 2023. Naar schatting ligt er in Nederland nog zo'n 70 miljoen vierkante meter asbestdak, dat plaats moet maken voor een andere dakbedekking omdat asbestvezels gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.

"Dit zijn de innovaties waarmee Zuid-Holland zich op de circulaire kaart gaat zetten," zegt provinciebestuurder Jeannette Baljeu (Industrie en haven, VVD) over het geld voor Asbetter Acids. De vandaag bekendgemaakte subsidie is afkomstig uit een pot van de Europese Unie. Dat steungeld is volgens de Rotterdamse wethouder Arno Bonte (milieu, GroenLinks) nodig om uitvindersbedrijven in de opstartfase van de grond te krijgen "Financiering vormt vaak een bottleneck voor circulaire innovaties."

Havenslib

In totaal is 7 miljoen euro toegekend aan de 6 zes ondernemingen. Behalve de Asbetter Acidsfabriek gaat het om een methode om bakstenen te maken van vervuild havenslib, hergebruik van oude windturbinebladen, de productie van schone olie uit zaagsel en een techniek om plastic te recyclen. Alles zes de fabrieken staan gepland in Rotterdam.

De 7 miljoen euro komen uit het REACT-EU-fonds, dat zowel moet helpen bij het economisch herstel van de coronacrisis als de transitie naar een groene en digitale economie.

Het fonds maakt deel uit van het speciale coronaherstelfonds Next Generation EU, dat een totaal bedrag van 750 miljard euro omvat. Binnen dit herstelfonds is weer 47,5 miljard euro gereserveerd voor het REACT-EU-programma.