De Willem de Kooning Academie in Rotterdam heeft maandag pro-Palestijnse spandoeken van het gebouw van het Piet Zwart Institute verwijderd. Een aantal studenten had spandoeken opgehangen om hun bezorgdheid te uiten over het geweld tegen de Palestijnen.

Op de spandoeken van de studenten stond onder meer "Stop etnische zuivering" en "Free Palestine".

Alhoewel de Rotterdamse kunstacademie toejuicht dat studenten zich over dit soort onderwerpen uitspreken, vindt het bestuur de school geen plek voor zulke acties. "Als hogeschool mengen we ons niet in geopolitieke kwesties. Onze gebouwen moeten geen platform worden voor bepaalde standpunten."

Bovendien zouden spandoeken bedreigend over kunnen komen, zegt de opleider. "Wat voor de een uitingen van oprechte bezorgdheid kunnen zijn, kan door een ander als bedreigend worden ervaren."

Denisse Vega de Santiago heeft de actie samen met haar medestudenten opgezet. Volgens haar gaat het niet om een geopolitieke situatie, maar om een crisissituatie. "De school moet zich schamen. Honderden kinderen en onschuldige mensen worden vermoord. Je bent medeplichtig als je je daar niet tegen uitspreekt."