Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, dan komen op de Kop van Feijenoord in Zuid achthonderd nieuwe woningen. Het stadsbestuur heeft de steun van grondeigenaren van de Piekstraat. De bedoeling is om de nieuwbouw te combineren met het herontwikkelen van bestaande industriegebouwen.

"In dit verborgen stukje Rotterdam willen we een woon-werkgebied maken", aldus wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen). "De Piekstraat ligt tussen Feyenoord City en de Kop van Zuid. Het is een gebied met oude industriegebouwen dat veel kansen biedt voor ontwikkeling, bijvoorbeeld voor woningen voor alle inkomensgroepen."

Van de te bouwen woningen aan de westzijde van de Piekstraat wordt minimaal 15 procent in de goedkopere (sociale) prijsklassen gebouwd, 35 procent komt te vallen in het zogeheten middensegment. Binnen de wijk zijn daarnaast op beperkte schaal hotels en horeca mogelijk. De bouwhoogte (maximaal 50 meter met twee uitschieters van 60 tot 65 meter) wordt volgens de gemeente niet overal gelijk om een gevarieerd beeld tot stand te brengen.

Het college en de grondeigenaren zijn al akkoord met de uitgangspunten voor de nieuwbouw. De gemeenteraad kan daar binnenkort zijn oordeel over geven. Om de woningbouw mogelijk te maken, moet ook het bestemmingsplan worden aangepast.

Gemeente wil doorstroming vergroten

De gemeente wil met de nieuwe plannen de mogelijkheden voor bewoners van Feijenoord om door te stromen naar een andere woning, vergroten. Het overgrote deel van Feijenoord bestaat uit sociale woningen. Feijenoord is een van de zeven wijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), dat onder meer beoogt de kwaliteit van de woningen te vergroten.

De 75 meter hoge woontoren met maximaal 130 appartementen die op de meest zuidelijke punt van de Piekstraat moet komen, valt buiten deze plannen. Projectontwikkelaar Heijmans wil daar bouwen, maar er loopt nog een rechtszaak bij de Raad van State.