Voormalig wethouder Joop Linthorst is overleden. De man die door voormalig burgemeester van Rotterdam en minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper "de beste wethouder van het naoorlogse Rotterdam" werd genoemd, is 72 jaar geworden.

Linthorst was dertien jaar lang wethouder in Rotterdam. Eerst als wethouder Financiën, later Ruimtelijke ordening en Economische ontwikkeling. Vrijwel die gehele periode werkte hij met burgemeester en mede-PvdA'er Bram Peper, met wie hij een sterke band ontwikkelde.

"Met het overlijden van Joop Linthorst verliezen we een scherpzinnig bestuurder en een betrokken Rotterdammer", schrijft burgemeester Ahmed Aboutaleb in een rouwadvertentie.

"Linthorst is van grote waarde geweest voor de ontwikkeling van Rotterdam en voor de Kop van Zuid in het bijzonder. Wij herdenken hem met eerbied en wensen zijn partner veel sterkte toe met het verlies."

Linthorst kwam onder meer op het idee van de latere Kunsthal, maar werd vooral bekend als een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de Kop van Zuid en de komst van de Erasmusbrug.

Die brug was relatief duur, maar Linthorst was een van de mensen die pleitten voor de investering. "Natuurlijk moesten we uitkijken voor een zeperd", blikte Linthorst later terug. "Ik heb gezegd: die brug verkoopt zichzelf wel. Dat is gelukt, kunnen we nu stellen."

Na zijn vertrek uit de politiek in 1994 was Linthorst onder meer actief als commissaris bij ECT en bestuursvoorzitter van het UWV.