De RET heeft 2020 afgesloten met een verlies van 11,4 miljoen euro, terwijl een positief resultaat van 3,5 miljoen was begroot. Dat staat in de pas verschenen jaarcijfers van het Rotterdamse vervoersbedrijf.

De coronacrisis heeft veel impact op de financiële resultaten van de RET gehad. Sinds de lockdown in maart vorig jaar daalde het aantal reizigers aanzienlijk. Over het hele jaar genomen zaten in bus, tram en metro gemiddeld maar de helft van het normale aantal reizigers. De kaartopbrengsten over 2020 kwamen daardoor ruim 80 miljoen euro lager uit dan was verwacht. Ook was ingezet op een sterke groei van het aantal passagiers op de Hoekse Lijn.

Door de overheid zijn de openbaarvervoerbedrijven tijdens de coronacrisis aangemerkt als vitale sector. Dit houdt in dat gevraagd is om een volwaardige dienstregeling aan te bieden. Om dat te kunnen doen, terwijl reizigersaantallen en inkomsten beperkt zijn, betaalt de overheid 90 procent van alle kosten. Die vergoeding is net verlengd tot het einde van dit jaar en wordt door de RET begroot op 71,2 miljoen.

Het ov-bedrijf verwacht dat ook volgend jaar een overheidssubsidie noodzakelijk zal zijn, omdat het aantal reizigers dan waarschijnlijk nog steeds achterblijft.