De sjorders in de Rotterdamse haven gaan toch niet staken nu vakbond FNV cao-akkoorden heeft kunnen sluiten met werkgevers Matrans Marine Services (MMS) en International Lashing Service (ILS). FNV zegt een loonsverhoging afgedwongen te hebben. Ook kunnen de 650 medewerkers van beide bedrijven eerder met pensioen.

Eerdere onderhandelingen tussen de sjorbedrijven en de vakbond liepen op niets uit. Zo zei ILS dat de kosten voor het eerder stoppen met werken en de loonsverhogingen veel te hoog zouden worden. Sommige sjorders van tankterminal HBTT in de Botlek stelden hun werkgever voor een ultimatum: zonder akkoord zou er snel worden actiegevoerd.

De mogelijke acties van sjorders, die verantwoordelijk zijn voor het vastzetten van ladingen van met name containerschepen, zouden op een erg ongelegen moment voor de haven komen.

Als de onderhandelingen op niets waren uitgelopen, dan had dat gevolgen kunnen hebben voor de vele containerschepen die eerder stillagen in het Suezkanaal en nu richting de Rotterdamse haven varen.

In de cao's is een loonsverhoging van 1,5 procent per jaar en een inflatiecorrectie van 1,5 procent per jaar afgesproken. Aangezien de cao een looptijd van vier jaar heeft, komt dat neer op een totale loonsverhoging van 12 procent.