De vakbonden en de directie van vervoersbedrijf RET hebben dinsdagavond alsnog een akkoord over nieuwe arbeidsvoorwaarden gesloten. Acties in het Rotterdamse openbaar vervoer zijn daardoor van de baan.

Ondanks de door de coronacrisis ontstane tekorten worden de arbeidsvoorwaarden in 2021 niet versoberd. RET-medewerkers krijgen deze zomer een eenmalige uitkering van 400 euro.

Daarnaast komt er een regeling voor zware beroepen. Buschauffeurs en trambestuurders kunnen daardoor eerder met pensioen gaan zonder dat dit ze al te veel geld kost.

De gesprekken tussen de vakbonden en de RET over een nieuwe cao namen in totaal negen maanden in beslag. Aanvankelijk lagen de standpunten ver uiteen, maar de partijen hebben water bij de wijn gedaan om een akkoord te sluiten.

Zo lieten de bonden de geëiste loonsverhoging van 5 procent vallen en schakelden ze over op behoud van koopkracht. Niettemin moest er vanuit vakbondszijde een ultimatum aan te pas komen om druk op de ketel te zetten.

De nieuwe cao loopt tot 2022. De leden van de vakbonden moeten nog wel instemmen met het onderhandelaarsakkoord.