Baggerslib uit de Rotterdamse haven krijgt een nieuwe bestemming bij de aanleg van natuurgebieden en het ophogen van dijken. Nog dit jaar beginnen drie proeven in de regio Rotterdam met het hergebruik van baggerslib.

Behalve voor dijkonderhoud en de aanleg van natuurgebieden rond de Zuid-Hollandse eilanden moet volgens Rijkswaterstaat ook rekening gehouden worden met het aanvullen van erosiekuilen in rivierbodems. De Oude Maas en Dordtse Kil kampen met dergelijke gaten. Dit kan tot oeververschuivingen leiden en de fundamenten van bruggen aan het wankelen brengen.

Het hergebruik van baggerslib is volgens Rijkswaterstaat en de andere initiatiefnemers daarom verstandig. Baggeraars scheppen bij het uitdiepen van de Rotterdamse haven jaarlijks 15 tot 20 miljoen kubieke meter slib weg. Dit wordt vervolgens naar de baggerdepots of naar zee gebracht.

Volgens Kees Sloff van het onderzoeksinstituut Deltares, een van de bedenkers van de hergebruikplannen, is slib vaak zo schoon dat het meteen elders te gebruiken is. Volgens Sloff wordt dat voor het hergebruik en ook tijdens het vierjarige project Proeftuin Sediment Rijnmond gecheckt.

Behalve Rijkswaterstaat en Deltares zijn het Havenbedrijf Rotterdam, het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het waterschap Hollandse Delta, Wageningen Marine Research en baggerbedrijf De Vries & Van de Wiel betrokken bij de plannen.