De CO2-uitstoot in Rotterdam daalt. Die daling is drie jaar geleden ingezet en zet tot enthousiasme van milieuwethouder Arno Bonte door. Dat er minder broeikasgas in de lucht belandt, komt door de coronacrisis, maar volgens Bonte ook door klimaatbeleid.

Door de pandemie draaiden de olieraffinaderijen in de Rotterdamse haven het afgelopen jaar minder en dat scheelt volgens Bonte "een slok op een borrel" in de CO2-uitstoot.

Tegelijkertijd helpt het dat twee oude kolencentrales op de Maasvlakte zijn gesloten en een andere kolencentrale, vanwege een storing, buiten gebruik is. Als het aan de GroenLinks-wethouder ligt, gaat deze Onyx-centrale ook niet meer draaien. Hij ziet het aandeel wind- en zonnestroom zo hard groeien dat het niet meer nodig is.

Uit een doorrekening van de regionale milieudienst DCMR blijkt dat in Rotterdam sinds 2019 ruim 3 megaton CO2 is bespaard en DCMR voorziet tot 2030 een reductie van nog eens 9 megaton. De DCMR presenteert deze cijfers donderdag bij een bijeenkomst over de voortgang van de Rotterdamse klimaataanpak. Bedrijven en de gemeente Rotterdam zetten ruim een jaar geleden hun handtekening onder het maatregelenpakket.

Volgens de DCMR-prognoses ligt Rotterdam op schema om de milieudoelstellingen van het Parijsakkoord te halen. De Rotterdamse prestaties zijn belangrijk, want Europa's grootste haven is goed voor een vijfde van de CO2-uitstoot in Nederland. Die uitstoot terugschroeven, gaat niet vanzelf, zegt Bonte. "De olieraffinaderijen en chemiefabrieken moeten overstappen van fossiele energie op stroom."

Met die overgang zijn miljarden euro's gemoeid en het Rijk zal volgens Bonte financieel moeten bijdragen. "Die miljarden zullen zichzelf terugverdienen. Doorgaan met fossiele industrie kan niet, want die houdt op. We krijgen er een levensvatbare industrie en nieuwe banen voor terug."