Het asielzoekerscentrum (azc) in de Rotterdamse wijk Beverwaard gaat deze zomer dicht. De tijdelijke opvang aan de Edo Bergsmaweg sluit volgens planning na vijf jaar. Voor 1 juli moeten alle bewoners zijn overgeplaatst naar andere opvangcentra.

In het azc Beverwaard wonen op dit moment bijna zeshonderd asielzoekers. De bewoners vertegenwoordigen 46 nationaliteiten, de meeste mensen komen uit Syrië, Iran, Eritrea, Turkije en Afghanistan. Vanaf april worden geen nieuwe bewoners meer geplaatst in de Beverwaard, een maand later begint de uitverhuizing. Gezinnen met leerplichtige kinderen verhuizen in de meivakantie. Van de honderdvijftig kinderen die in het azc wonen, vallen er honderddertig onder de leerplichtwet.

Omdat er behoefte is aan meer opvangplekken in de Randstad vroeg het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vorig jaar aan de gemeente het huurcontract te verlengen. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De komst van een azc ging immers met veel rumoer gepaard en burgemeester Aboutaleb wilde zijn harde afspraak nakomen dat de opvang voor maximaal vijf jaar zou zijn. Het COA bekijkt nog of personeelsleden op andere azc's aan de slag kunnen.

Tegen de opvang van asielzoekers was in 2016 veel protest. Tijdens een inspraakbijeenkomst liepen de emoties hoog op omdat bewoners vreesden voor de komst van narigheid. Maar op een enkel incident na leidde het azc een relatief rustig bestaan aan de Edo Bergsmaweg.

Na sluiting van het azc krijgt de Zuidpunt in de Beverwaard een andere bestemming. Verschillende partijen hebben hun oog al op het stuk grond laten vallen, waaronder de RET die er graag schone bussen wil stallen. Feyenoord City vindt het een interessante plek om een extra P+R te maken. De gemeente zelf zou op die plek graag de kruising met de Groeninx van Zoelenlaan willen aanpakken.