De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met de plannen om de Parkhavenstrook bij de Euromast te bebouwen. Daar komen acht woontorens met in totaal 630 woningen.

De dichtstbijzijnde toren komt op 105 meter van de iconische toren te staan. Veel omwonenden en andere Rotterdammers zijn tegen de plannen, maar er zijn ook tal van voorstanders.

Voor de bouw van de woningen moeten 98 bomen worden gekapt, maar coalitiepartijen als GroenLinks wijzen erop dat de kade groener wordt en dat er tweehonderd bomen worden teruggeplaatst. Van de oppositiepartijen steunt DENK als enige de plannen, vanwege het belang van woningbouw in de stad.

Tegenstanders strijden echter door. De Stichting Groen Parkhaven heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), die negatief adviseerde over het plan, verzocht om de Parkhavenstrook aan te wijzen als Rijksmonument. Dat zou bebouwing onmogelijk maken. Wethouder Bas Kurvers acht de kans klein dat het RCE toegeeft. "Die strook is er ook niet bij betrokken toen de Euromast een Rijksmonument werd." De Euromast werd in 2010 een Rijksmonument.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Hans van Putten uitte kritiek op het geringe aantal parkeerplaatsen: "Dat past niet bij zo'n prestigieus project." Volgens Kurvers wordt ingezet op deelvervoer.