De coronaboetes die elf bewakers van een kapperszaak aan de Laan op Zuid in Rotterdam twee weken geleden kregen, worden niet kwijtgescholden. De advocaat van de bewakers had om clementie gevraagd, maar de Rotterdamse politie gaat daar niet in mee. De raadsman vindt het besluit van de politie onbegrijpelijk.

Uit angst voor nieuwe plunderingen liet Ched Kappers in Rotterdam-Zuid de zaak de avond na de avondklokrellen bewaken door twee familieleden en hun vrienden. De politie schreef elf coronaboetes van 95 euro uit. Volgens de advocaten hadden de betrokkenen het recht hun eigendommen te beschermen.

De politie laat per brief weten dat de elf zich niet aan de verplichte veilige afstand van 1,5 meter hielden. "Alle Nederlanders worden door ons gelijk behandeld, wat je motieven ook zijn; we kunnen geen onderscheid maken. Hoezeer de beweegredenen te begrijpen zijn, betekent dat toch dat een ieder zich aan de wet dient te houden."

De beboete bewakers laten het er volgens de advocaat niet bij zitten. "Een afstand van 1,5 meter is binnen helemaal niet verplicht." Bovendien heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin een streep wordt gezet door coronaboetes die zijn uitgeschreven voor het beschermen van winkels. "De politie negeert niet alleen de volksvertegenwoordiging, maar wil ook niet het standpunt van de regering afwachten. Het zou redelijk zijn om dat op zijn minst te doen."

Nu de bewakers in beroep gaan, zal justitie zich over de zaak buigen. Als die de boetes ook handhaaft, dan laten de beboete bewakers de zaak voor de rechter komen.