IJsbeer Olinka in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is woensdag overleden. Het 28-jarige dier was onder narcose gebracht voor onderzoek, waarbij ernstig lever- en nierfalen als gevolg van een tumor werd geconstateerd. Vervolgens is besloten "haar niet meer wakker te laten worden", meldt een woordvoerder.

De laatste weken ging Olinka achteruit. Ze werd mager en had moeite zichzelf schoon te houden. Ook was haar buik in omvang toegenomen. Om haar goed te kunnen onderzoeken, is ze onder narcose gebracht. "Dit gebeurt alleen als er verder onderzoek noodzakelijk is, want een narcose is voor een ijsbeer altijd ingrijpend en risicovol."

Uit het onderzoek bleek dat ze een hele grote massa in haar buik had. Bloedonderzoek wees op ernstig lever- en nierfalen. Bij sectie op het lichaam is gebleken dat er een enorme tumor van 20 kilo zwaar in de lever aanwezig was. Door de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (pathologie) wordt nog nader onderzoek naar de aard van de tumor gedaan.

Olinka is geboren in het Duitse Keulen en kwam in maart 2010 naar Rotterdam. In datzelfde jaar bracht ze haar zoon Vicks ter wereld en in 2014 de tweeling Sizzel en Todz. "Ze was een goede en zorgzame moeder. Haar jongen maken nu deel uit van het stamboek in meerdere Europese dierentuinen."

IJsbeerman Wolodja verblijft nog in Blijdorp. Met de coördinator van het fokprogramma in Moskou Zoo zal worden overlegd over de toekomst van ijsberen in Blijdorp. Nadat het lichaam is onderzocht, zullen bepaalde delen ervan mogelijk beschikbaar worden gesteld voor educatie.