Een op de vijf mensen uit de regio Rotterdam met medische klachten ging tijdens de eerste coronagolf niet naar de huisarts. Dat blijkt uit gegevens die het Erasmus MC vrijdag heeft geanalyseerd.

Ook maanden later melden sommige huisartsen dat het nog steeds rustig is in hun praktijk.

Vooral ouderen en jonge kinderen hadden minder contact met de huisarts. Het aantal bezoeken van alle patiënten daalde in maart van het verleden jaar met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit de huisartsendatabase Rijnmond Gezond.

Veel van de klachten waarvoor geen hulp gezocht werd, leidden volgens het Erasmus MC meestal niet tot blijvende gezondheidsschade, maar er zijn wel zorgen over gemiste problemen.

Hartproblemen, beroertes of kanker

Het grote bevolkingsonderzoek Ergo, waarbij veel ouderen in Rotterdam-Ommoord jarenlang worden gevolgd, geeft hierin meer inzicht. De deelnemers met medische problemen die geen zorg zochten of kregen, melden dat zij klachten hadden die kunnen wijzen op ernstige ziektes. Het gaat bijvoorbeeld om pijn op de borst, acuut krachtverlies in een arm of been of onbedoeld gewichtsverlies. Deze klachten kunnen wijzen op hartproblemen, beroertes of kanker.

"Een groot deel van de patiënten met deze medische klachten wordt eerst gezien door de huisarts. Het is daarom, juist nu, van groot belang dat zij zorg blijven zoeken. De zorg is toegankelijk en veilig, ook tijdens een lockdown", zegt huisarts en onderzoeker Evelien de Schepper van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

"Na de eerste lockdown zien we dat mensen vaker de huisarts zijn gaan bezoeken met pijn op de borst - er is zodoende een inhaalslag gemaakt. Helaas zien wij in dit onderzoek dat dergelijke inhaalslagen zijn uitgebleven voor andere medische klachten die ook kunnen duiden op ernstig onderliggend lijden, zoals hartkloppingen of gewichtsverlies." De onderzoekers waarschuwen dat het moeilijk is in te schatten hoe ernstig een klacht is. Ze wijzen op de website thuisarts.nl die daarbij kan helpen.