De Tweede Kamer wil de onderzoekers die zich bezighielden met corruptie in de Rotterdamse haven verhoren. Een meerderheid in de Kamer stemde in met het plan van CDA en VVD, schrijft De Telegraaf.

Het gaat volgens de krant om de onderzoekers van het rapport Als de prooi de jager pakt, dat tussen 2016 en 2019 werd uitgevoerd en zich richt op de omvang van ambtelijke corruptie in de Rotterdamse haven.

Een groep wetenschappers, onder leiding van hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut, keek naar gevallen van corruptie en stuitte daarbij op enkele honderden mogelijke integriteitsschendingen.

In hun pogingen meer informatie over de schending te krijgen, stuitten de onderzoekers op weerstand, schreef het AD. Zo zouden ze onder meer geen toegang tot schriftelijke bronnen hebben gekregen. Een van de instanties die geweigerd zou hebben informatie te verschaffen, was de douane zelf.

Consultancybedrijf KPMG heeft de opdracht gekregen om opnieuw een onderzoek uit te voeren, deze keer exclusief naar de corruptie bij de douane.