Het aantal ongelukken met letsel in Rotterdam daalt gestaag. Sinds 2016 neemt het aantal verkeersgewonden jaarlijks met gemiddeld honderd af. De teller voor dit jaar staat nu op 897 gewonden. "Dat is een goed resultaat in een groeiende stad waarin het drukker en drukker wordt", vindt verkeerswethouder Judith Bokhove.

Dat neemt niet weg dat de GroenLinks-wethouder nieuw beleid gaat inzetten om het aantal verkeersgewonden nog verder terug te dringen. Bokhove introduceert het Rotterdamse Verkeersveiligheidsmodel, dat op basis van data de verkeersveiligheid in de hele stad in kaart brengt.

De nieuwe rekenmethode kan voorspellen waar een grote kans bestaat op onveilige verkeerssituaties door een verband te leggen tussen ongevallen, het soort weg, de hoeveelheid verkeer en ervaringen van weggebruikers. "Als het nodig is, kunnen we acuut ingrijpen", zegt Bokhove.

Op basis van het rekenmodel verandert Rotterdam komend jaar op 23 locaties de verkeerssituatie, veelal betreft het verbeteringen in het voordeel van fietsers en voetgangers. Het kan gaan om kruisingen, maar ook om hele straten.

Ook verkeersplekken aangepakt die onveilig voelen

Het zijn zowel plekken die onveilig blijken door een ongeval als plekken die voor omwonenden onveilig aanvoelen. "Want als mensen zich niet veilig voelen in het verkeer, dan weerhoudt hen dat om op de fiets te stappen of te gaan lopen", verklaart Bokhove.

Aanpassingen die komend jaar worden gedaan, zijn onder meer een vernieuwing van de kruising van de Prins Alexanderlaan met de Koperstraat. Op de Bergweg en de Schiekade komen veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. De kruising Goudsesingel-Mariniersweg-Vondelweg wordt overzichtelijker. En op de kruising Beijerlandselaan-Putselaan-2e Rosestraat komt meer ruimte voor fietsers.