Het inwonersaantal in Rotterdam stagneert als gevolg van de coronacrisis. Door de pandemie vestigden minder mensen uit het buitenland zich in de stad en nam het aantal sterfgevallen onder ouderen fors toe, meldt de gemeente op basis van voorlopige gegevens van de Bevolkingsmonitor Rotterdam.

Op 1 oktober telde Rotterdam 649.975 inwoners. Dat zijn er ongeveer zeshonderd minder dan op 1 januari, terwijl het bevolkingsaantal sinds 2013 jaarlijks fors steeg.

Een van de belangrijkste oorzaken van de stagnatie is het verminderde aantal buitenlandse migranten dat naar Rotterdam komt. In de eerste drie kwartalen van 2019 waren dit er ruim 6.100, in de eerste drie kwartalen van 2020 nog maar iets minder dan 3.200.

De meeste migranten kwamen de afgelopen jaren uit EU-landen, die in Rotterdam wilden werken. Verder kwamen er steeds meer kennismigranten uit landen als China, Brazilië en India, maar ook dit aantal daalde fors dit jaar.

Stijging sterftecijfer dit jaar 'opvallend'

Verder valt op dat het sterftecijfer in de eerste negen maanden van dit jaar met ruim vijftienhonderd is toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Het sterftecijfer varieert normaal gesproken jaarlijks weleens met een paar honderd, maar een verschil van meer dan vijfhonderd is volgens de gemeente "opvallend".

Voor de coronacrisis werd verwacht dat het inwonersaantal van Rotterdam dit jaar met tweeduizend tot vierduizend zou stijgen. Nu is duidelijk dat dit waarschijnlijk niet meer gaat gebeuren. Wanneer het aantal weer gaat stijgen, is nog niet te zeggen.