De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag de regels vernietigd in het bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel die nieuwe woningen in dit gebied in Rotterdam mogelijk zouden maken.

De gemeente Rotterdam heeft nu een jaar de tijd om een nieuw besluit te vormen over het al dan niet mogelijk maken van woningbouw en in welke vorm. Totdat dit besluit is genomen, mogen er geen nieuwe woningen in dit gebied worden gebouwd.

Twee cafés aan het Stadhuisplein in Rotterdam maakten al eerder bezwaar tegen het bestemmingsplan. Volgens hen zou de woningbouw in een voormalig kantoorpand tegenover de cafés de bedrijfsvoering belemmeren.

Daarop gaf de afdeling bestuursrechtspraak de gemeente Rotterdam in maart 2019 al de opdracht om de gevolgen van de woningbouw beter te onderzoeken. De gemeenteraad stelde in oktober 2019 nieuwe regels vast waarin woningbouw rondom het Stadhuisplein alleen onder voorwaarden is toegestaan. Volgens de Raad van State voldoen deze regels niet.