De gemeente Rotterdam gaat 56 speeltuinen in de stad een nieuw leven inblazen. Volgens de gemeente worden veel speeltuinen niet meer door vrijwilligers onder handen genomen, en dus neemt de gemeente nu zelf het initiatief.

"Waar speeltuinverenigingen voorheen een vanzelfsprekende en sterke positie hadden in de wijk, neemt het aantal vitale speeltuinen steeds verder af. Zij hebben veelal geen vrijwilligers meer, geen bestuur en de hekken zijn vaker dicht dan open", aldus de gemeente.

De gemeente wil met het actieplan de speeltuinen in de stad die "niet meer van deze tijd zijn" onder handen nemen en toekomstbestendig maken. Zo moeten speeltuinen niet meer afgesloten worden door hekken, maar open en toegankelijk zijn. Maar ook wil de gemeente meer gebruikmaken van moderne speeltoestellen, zoals al in de wijk Charlois gebeurt.

Een van de moderne elementen die de gemeente naar de Rotterdamse speeltuinen wil halen is het zogenoemde 'plug and play'. Dat betekent dat speeltoestellen worden aangepast aan de wensen van het kind dat ermee speelt, waardoor niet alleen jonge maar ook oudere kinderen ermee kunnen spelen. Binnenkort start de gemeente twee pilots met deze techniek.

Tot slot wil de gemeente speeltuinen weer een sociale en centrale functie geven. Ze moeten een belangrijke ontmoetingsplek worden, zoals ze vroeger ook waren. Ook kunnen wijkbewoners de speeltuinen gebruiken om lokale activiteiten te organiseren.