De voorzieningenrechter heeft het plan voor een 70 meter hoge woontoren, genaamd de Maasbode, in Rotterdam geschorst, meldt de Raad van State (RvS) dinsdag. Dat besluit is onder meer genomen vanwege twijfels over het geluids- en windonderzoek van de gemeente.

De eigenaar van vier panden in de omgeving was het niet eens met de plannen en stapte naar de Raad van State.

Zij wilde, met het oog op de door ontwikkelaar ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning, dat het bestuurlijke traject stilgelegd zou worden tot er uitspraak is gedaan in de bodemprocedure.

De voorzieningenrechter was het met de aanklager eens dat de gemeente een betere beoordeling had moeten maken van wat de maximale mogelijkheden zijn in overeenstemming met het bestemmingsplan.

Zo maakt het wijzigingsplan van de gemeente de bouw van een gebouw van 70 meter hoog mogelijk, terwijl de maximale hoogte in het bestemmingsplan 25 meter bedraagt.

Ook staat er in het plan dat de toren mogelijk voor 50 procent een hotelfunctie zou kunnen krijgen. Dat zou leiden tot toename van verkeer en dus een hogere geluidsbelasting. Dat knelpunt wordt niet weggenomen in de plannen van de ontwikkelaar.

Een van de andere kritiekpunten is dat de gemeente geen onderzoek had gedaan naar mogelijke windhinder voor omliggende panden, en dan met name op balkons en dakterrassen. Uit stukken die ontwikkelaar BPD later had ingeleverd, blijkt dat er windschermen nodig zijn om windhinder en -gevaar te voorkomen.

Het plan is om de woontoren te bouwen in de Rotterdamse wijk Cool aan de William Boothlaan, op de hoek van de Schiedamse Vest en de Schiedamsesingel. In het pand zouden 94 appartementen komen.

De definitieve uitspraak volgt later dit jaar.