De lucht in Rotterdam is er door de beperkende coronamaatregelen aanmerkelijk op vooruit gegaan. In april en mei heeft milieudienst DCMR in de stad 15 procent minder stikstof gemeten dan een jaar eerder.

De belangrijkste oorzaak is de forse afname van het autoverkeer tijdens de lockdown. Niet alleen de concentratie stikstof in de lucht nam af, ook de uitstoot van fijnstof en roet waren fors lager dan daarvoor.

Rotterdam kampt door luchtvervuiling met een structureel probleem. Hoewel de luchtkwaliteit in de afgelopen jaren flink verbeterd is, zijn er nog enkele drukke wegen waar de luchtkwaliteitsnormen stelselmatig worden overschreden. Tijdens de lockdown was dit in geen enkele straat meer het geval.

Hoewel veel beperkende maatregelen inmiddels zijn opgeheven, hoopt wethouder Arno Bonte (Luchtkwaliteit) op blijvende verandering in het mobiliteitsgedrag van Rotterdammers. "Tijdens de coronacrisis zijn meer mensen gaan fietsen. Ook is thuiswerken veel normaler geworden. Als we die effecten weten vast te houden, kunnen we ook op lange termijn de gezondheid in drukke straten aanzienlijk verbeteren."