Het Rotterdams college heeft woensdag de aanpak Sterker door Mensenwerk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze aanpak is een aanvulling op eerder beleid en heeft als doel om werkeloosheid in de stad terug te dringen.

Volgens de gemeente lag Rotterdam voor de uitbraak van COVID-19 goed op koers om het aantal uitkeringen in de stad te reduceren tot 30.000. Deze dalende trend werd echter doorbroken door de corona-uitbraak, die het aantal Rotterdammers met een bijstanduitkering de afgelopen maanden sterk deed toenemen.

Met de aanpak Sterker door Mensenwerk hoopt het college deze groei te remmen. Zo richt de gemeente zich onder meer op werkzoekenden met recente werkervaring van wie de verwachting is dat zij snel weer een baan vinden. Voor hen introduceert de gemeente een pakket met digitale voorzieningen en trainingen.

Daarnaast richt de gemeente een scholingsfonds op om werkzoekenden om te scholen naar sectoren waar een tekort is aan medewerkers. De gemeente wil na de zomer starten met driehonderd scholingsvouchers van 2.500 euro voor mensen die zelf geen financiële middelen hebben voor scholing.

Ook start de gemeente met een kleinschalig experiment met wijkbasisbanen. Deze banen vormen een soort tussenstap voor mensen voor wie een "gewone baan nu nog een stap te ver is", aldus de gemeente. Er wordt nu onderzocht welke Rotterdammers hiervoor in aanmerking komen en hoe de financiering geregeld gaat worden.