De stalen boogbrug over de Thomastunnel in Rotterdam zal gedurende het Pinksterweekend worden gebouwd.

Begin april werd de Rozenburgsesluis al aangelegd. Op 30 mei zal de tweede stalen boogbrug worden aangelegd. De aanleg begint om 13.00 uur en zal tot diep in de nacht duren.

De brug, die ongeveer 4.100 ton weegt, is onderdeel van het Theemswegtracé-project. Dat project kost in totaal ongeveer 300 miljoen euro en moet de problematiek rondom Calandbrug bij Rozenburg verhelpen. Het project wordt gefinancierd door Havenbedrijf Rotterdam en de Europese Unie.

Automobilisten, fietsers en bussen krijgen te maken met omleidingen. Het Havenbedrijf Rotterdam adviseert geïnteresseerden om thuis te blijven en de operatie online te volgen.