Automobilisten mogen vanaf 22 februari tijdens wedstrijden in de Rotterdamse Kuip maximaal anderhalf uur parkeren in het gebied van de Burgerhoutstraat tot en met de Siem Heidenstraat. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze maatregel woensdag goedgekeurd.

Het gaat om een proef waarmee de gemeente test of de parkeerdruk door stadionbezoekers afneemt door het invoeren van een maximale parkeertijd. De proef duurt tot en met het einde van dit voetbalseizoen.

De parkeerbeperking geldt alleen op dagen dat er wedstrijden of evenementen in het stadion zijn. Bezoekers mogen hun auto dan maximaal negentig minuten in het gebied parkeren vanaf drie uur voor aanvang tot twee uur na afloop. Overtreders krijgen een boete.

De maatregel is in het leven geroepen nadat bewoners en ondernemers klachten hadden geuit over verkeers- en parkeeroverlast tijdens wedstrijden en andere evenementen in De Kuip. Eerder trof de gemeente al maatregelen om de overlast te beperken, zoals verkeersafzettingen voor woonstraten en de inzet van verkeersregelaars.