Rotterdam gaat in tien jaar tijd de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen halveren. Bijna vijftig maatregelen, beschreven in het vrijdag gepresenteerde Rotterdams Klimaatakkoord, moeten zorgen voor een forse verduurzaming van de Rotterdamse economie.

Het doel is een CO2-reductie van 49 procent in 2030. De Maasstad is op dit moment verantwoordelijk voor meer dan 20 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Het Rotterdams Klimaatakkoord zet in op het verduurzamen van de haven, bebouwing, mobiliteit, consumptie en de energievoorziening. Per thema heeft een zogenaamde 'klimaattafel', bestaande uit vertegenwoordigers van meer dan honderd bedrijven en organisaties, klimaatdeals opgesteld.

Het doel van de maatregelen is het veroorzaken van een trendbreuk. Binnen vier jaar tijd moet de huidige stijging van CO2 worden omgezet in een daling. De initiatiefnemers hopen daarnaast om met de omzettingen meer werkgelegenheid te creëren.

Rotterdam wil 15.000 woningen verduurzamen

De haven moet slimmer omgaan met energie en bijvoorbeeld restwarmte opslaan zodat dit kan worden gebruikt voor het warm houden van woningen, kantoren en kassen. Daarnaast moet er vaart gezet worden achter de transitie naar goedkope groene energie.

In totaal wil Rotterdam 15.000 woningen verduurzamen en 10.000 woningen (voorbereiden op) aardgasvrij maken. Autoverkeer in de stad zal worden teruggedrongen en het stadsbestuur zal meer investeren in looppaden, fietspaden en het openbaar vervoer.

Wethouder Bonte: 'Akkoord is een keerpunt'

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) noemt het akkoord een keerpunt voor de havenstad. "Van oudsher zijn we een grote vervuiler. Daar willen we voorgoed vanaf. Onze ambitie is om binnen tien jaar koploper duurzaamheid te worden. Met een schone en circulaire economie en de groenste haven van de wereld."

Naast de op deze plek genoemde maatregelen, zijn er nog een hoop andere klimaatdeals gesloten. Deze zijn opgeschreven in het Rotterdams Klimaatakkoord.