De Rotterdamse thuiszorgaanbieder Thuiszorg Naborgh heeft een last onder dwangsom gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat de organisatie cliënten en hun gegevens niet heeft overgedragen. Dat moest van de inspectie voor 11 oktober gebeuren.

De organisatie krijgt nu een dwangsom van 5.000 euro voor iedere kalenderdag waarop zij de cliënten niet overdraagt. De dwangsom kan oplopen tot maximaal 70.000 euro.

De inspectie stelde afgelopen zomer vast dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan acht van de twaalf getoetste normen. Bij een tweede bezoek bleek dat de situatie na het eerste bezoek ernstig verslechterd was en dat er nieuwe cliënten waren aangenomen zonder dat er genoeg bevoegd personeel was om de zorg op een goede en veilige manier te verlenen.

Daarop besloot de inspectie dat de cliënten van Thuiszorg Naborgh moesten worden overgenomen door een andere zorgaanbieder. Echter bleek dat de overnemende aanbieder op `15 oktober nog bezig was met inventariseren of en hoeveel cliënten zij konden overnemen, terwijl op 11 oktober alle cliënten al overgedragen hadden moeten zijn.

Ook bleek dat huisartsen en naasten van cliënten niet geïnformeerd waren over de overdracht. De inspectie vond dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldige overdracht van dossiers.