De Inspectie Justitie en Veiligheid concludeert woensdag na onderzoek dat de zestienjarige Humeyra, die na een lange periode van stalking is doodgeschoten, door onder meer de politie en het Openbaar Ministerie (OM) niet goed is beschermd. Dit zijn de belangrijkste, vernietigende conclusies uit het rapport.

In het kort

  • Betrokken instanties hebben de ernst van de stalking en de risico's onderschat.
  • De regie en de verantwoordelijkheid bij de politie waren versnipperd.
  • Betrokken instanties wisselden beperkt informatie uit.
  • Focus lag op strafrechtelijke vervolging van verdachte in plaats van bescherming van het slachtoffer.

Betrokken instanties hebben risico's onderschat

De betrokken instanties - de politie, de reclassering, Veilig Thuis, het Veiligheidshuis en het OM - hebben de risico's en de ernst van de stalking door haar ex Bekir E. stelselmatig onderschat. "Dat terwijl het slachtoffer veelvuldig bij de instanties aangeeft dat zij zich onveilig voelt", zo stelt het rapport.

Hoewel de politie de zaak in mei als mogelijke stalkingszaak aanmeldt bij Veilig Thuis, pakt de instantie de zaak aan als eergerelateerd geweld. Hierdoor krijgt de zaak vanaf het eerste moment niet de juiste aandacht en richt Veilig Thuis zich onvoldoende op de bescherming van Humeyra.

Regie en verantwoordelijkheid ontbrak bij politie

Bij de politie ontbrak bovendien de regie in de zaak-Humeyra, zo stelt de inspectie. De verantwoordelijkheid was verdeeld over vijftig medewerkers. Daardoor kwamen de risico's onvoldoende in beeld bij de betrokken instanties.

Instanties wisselden zeer beperkt informatie uit

De betrokken instanties wisselden onderling zeer beperkt informatie uit over de stalking van Humeyra. De signalen die bij de organisaties binnenkwamen, werden als op zichzelf staande gebeurtenissen behandeld en niet met elkaar in verband gebracht. Hierdoor was er volgens het rapport geen volledig beeld van de risico's.

Focus lag op strafrechtelijke vervolging

De focus van de betrokken instanties lag te veel op de strafrechtelijke vervolging van de verdachte in plaats van op de bescherming van het slachtoffer, zo schetst de inspectie.

Humeyra werd op 18 december 2018 doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam.

Haar ex Bekir E. gaf zich hierna aan. In de maanden voorafgaand aan haar dood trok zij bij verschillende instanties meermaals aan de bel dat zij door hem was gestalkt en bedreigd.