De Rotterdamse thuiszorgaanbieder Thuiszorg Naborgh moet per 11 oktober alle cliënten overdragen aan een andere thuiszorgaanbieder. Bij de zorginstantie zijn "risico's aanwezig voor de veiligheid en gezondheid van cliënten", oordeelt de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De organisatie voldoet volgens de inspectie niet aan acht van de twaalf getoetste normen. De thuiszorgaanbieder mag daarom voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Wanneer de zorgaanbieder voldoet aan alle eisen, mag deze weer zorg verlenen.

Op 16 juli van dit jaar ging de inspectie langs bij de thuiszorgaanbieder. De IGJ concludeerde toen dat het intern toezicht niet georganiseerd was; er was geen raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. De zorgaanbieder zou per 1 oktober de cliënten overdragen, maar toen de inspectie die dag onaangekondigd langskwam, werd er nog steeds zorg verleend.

Volgens de IGJ is er te weinig bevoegd personeel aanwezig bij de zorgaanbieder om op een veilige manier zorg te verlenen. De inspectie heeft daarom een aanwijzing gegeven.