Elf huurders van sociale huurwoningen in de Rotterdamse Tweebosbuurt moeten hun woning voor januari verlaten. Dat heeft de kantonrechter in Rotterdam besloten naar aanleiding van een vordering van woningcorporatie Vestia.

In totaal wil Vestia 535 sociale huurwoningen slopen om nieuwe woningen te bouwen. Dertien huurders weigeren hun woning te verlaten, waarop Vestia naar de kantonrechter stapte.

In twee zaken heeft de rechter nog geen uitspraak gedaan, omdat de betrokken partijen nog overleggen over een oplossing. De andere elf huurders moeten hun woning verlaten voor 1 januari 2020, de dag waarop ook hun huurcontract afloopt.

Vestia is inmiddels tegen 53 andere huurders ook procedures gestart, die nog door de kantonrechter moeten worden behandeld.

Volgens de kantonrechter sluiten de plannen van Vestia voor de Tweebosbuurt aan bij de plannen die gemeente Rotterdam en het Rijk hebben voor de "fysieke kwaliteitsverbetering op Rotterdam-Zuid" en zijn ze niet op eigen financieel gewin van Vestia gericht.

Vestia heeft de huurders vervangende woningen aangeboden, die volgens de rechter passend zijn. Ook de tegemoetkoming van 6.206 euro is volgens de rechter niet te laag, wat een aantal huurders wel vond.