Dertig basisscholen in Rotterdam-Zuid zijn bij de start van dit schooljaar begonnen met de zogenaamde 'dagprogrammering'. Hiermee krijgen kinderen tien uur extra activiteiten per week naast hun reguliere onderwijs.

Met de dagprogrammering willen de scholen taal en rekenen verbeteren, maar ook bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Docenten krijgen extra ondersteuning om de programmering mogelijk te maken.

Verder worden de uren besteedt aan huiswerkbegeleiding, beweging, beroepsoriëntatie, techniek en burgerschap. Hoe de uren worden vormgegeven, bepalen scholen zelf.

De dagprogrammering is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.