Het experiment met de eerste rookvrije straten van Rotterdam is maandag van start gegaan.

Het gebied rondom het Erasmuc MC en Hogeschool Rotterdam is vanaf maandag een rookvrije zone. Het gaat om de Wytemaweg en de Zimmermanweg. Het is de eerste rookvrije zone in Rotterdam.

Echter geldt er in de rookvrije zone geen officieel verbod, laat de gemeente weten. Aan de bezoekers van de zone wordt gevraagd mee te werken aan het rookvrij houden van het gebied.

De gemeente Rotterdam is aangesloten bij de Rookvrije Generatie, een initiatief van De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Het doel van de Rookvrije Generatie is om te zorgen voor een generatie kinderen die rookvrij kan opgroeien.

Vanaf 2020 schoolpleinen verplicht rookvrij

Vanaf 2020 zijn alle scholen in Nederland verplicht een rookvrij schoolplein te hebben. Een aantal scholen in Rotterdam heeft al een schoolplein waar niet gerookt mag worden.

Naast schoolpleinen worden ook sportverenigingen en sportvelden in Rotterdam rookvrij gemaakt. Dat gebeurt in samenwerking met de Stichting Rotterdam Sportsupport (SRS) en De Hartstichting.